Minggu, 29 November 2009

SHIO TAHUN 2009

      SHIO 1 – KERBAU
      01 . 13 . 25 . 37 . 49 . 61 . 73 . 85 . 97

      SHIO 2 – TIKUS
      02 . 14 . 26 . 38 . 50 . 62 . 74 . 86 . 98

      SHIO 3 – BABI
      03 . 15 . 27 . 39 . 51 . 63 . 75 . 87 . 99

      SHIO 4 – ANJING
      04. 16 . 28 . 40 . 52 . 64 . 76 . 88 . 00

      SHIO 5 – AYAM
      05 . 17 . 29 . 41 . 53 . 65 . 77 . 89

      SHIO 6 – MONYET
      06 . 18 . 30 . 42 . 54 . 66 . 78 . 90

      SHIO 7 – KAMBING
      07 . 19 . 31 . 43 . 55 . 67 . 79 . 91

      SHIO 8 – KUDA
      08 . 20 . 32 . 44 . 56 . 68 . 80 . 92

      SHIO 9 – ULAR
      09 . 21 . 33 . 45 . 57 . 69 . 81 . 93

      SHIO 10 – NAGA
      10 . 22 . 34 . 46 . 58 . 70 . 82 . 94

      SHIO 11 – KELINCI
      11 . 23 . 35 . 47 . 59 . 71 . 83 . 95

      SHIO 12 – MACAN
      12 . 24 . 36 . 48 . 60 . 72 . 84 . 96